miércoles, 11 de enero de 2017

Os Teixois

Alló,
na tierra u’l ferreru
forxa'l tiempu sele
nel mazu y la fragua.

 Alló,
 nel llar au’l viaxeru
 descansa esteláu
 sol cielu pizarra.
                      
  Alló,
  onde al sol primeru
  bancien corazones
  al compás del agua.